دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
سه شنبه 21 شهریور
دیدار معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان و معاون فنی و مهندسی شرکت و مدیر اداره رفاه وزارت ورزش و جوانان با سرکار خانم شیرودی
دیدار جناب آقای آقازاده معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان وعضو هیئت مدیره شرکت توسعه و جناب اقاي مهندس عباسي معاون فني و مهندسي شركت جناب آقای جمشیدی مدیر اداره رفاه وزارت ورزش و جوانان با سرکار خانم شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved