شنبه, 04 آذر, 1396
SATURDAY, November 25, 2017
شنبه 20 آبان
مراسم اربعین حسینی با حضور مهندس مدبر در دفتر مرکزی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved