یکشنبه, 10 فروردین, 1399
SUNDAY, March 29, 2020
دو شنبه 12 اسفند
کلیه اماکن ورزشی و اداری مجموعه ورزشی شهید کشوری ضدعفونی میشود


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved