یکشنبه, 31 شهریور, 1398
SUNDAY, September 22, 2019
یک شنبه 05 خرداد
افطاری ساده و پذیرائی از ورزشگاران روزه دار مجموعه شهید کشوری در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved