شنبه, 04 اسفند, 1397
SATURDAY, February 23, 2019
دو شنبه 16 بهمن
دیدار حاج آقا امینیان مشاور وزیر ارشاد با سرکار خانم شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved