چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
دو شنبه 16 بهمن
دیدار حاج آقا امینیان مشاور وزیر ارشاد با سرکار خانم شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved