جمعه, 26 شهریور, 1400
FRIDAY, September 17, 2021
دو شنبه 06 اردیبهشت
مراسم تودیع و معارفه مسئول جدید حراست مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved