یکشنبه, 04 فروردین, 1398
SUNDAY, March 24, 2019
سه شنبه 18 دی
نشست مدیریت مجموعه با رئیس و اعضائ کمیته پیاده روی نوردیک


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved