شنبه, 02 آذر, 1398
SATURDAY, November 23, 2019
چهار شنبه 29 خرداد
تمرین میدانی ملی پوشان کاراته کشورمان در مجموعه شهید کشوری جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved