شنبه, 04 آذر, 1396
SATURDAY, November 25, 2017
چهار شنبه 24 خرداد
برگزاری بازی های هشتمین دوره مسابقات جام ستاره ها -خرداد96 در مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved