پنج شنبه, 30 خرداد, 1398
THURSDAY, June 20, 2019
دو شنبه 09 مهر
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری ملارد توسط دکتر سلطانی فر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved