جمعه, 01 آذر, 1398
FRIDAY, November 22, 2019
یک شنبه 17 شهریور
برگزاری مراسم زیارت عاشورای روز هشتم محرم در مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved