جمعه, 27 مهر, 1397
FRIDAY, October 19, 2018
یک شنبه 03 دی
حضور شهروندان تهرانی در اولین روز بعد از زلزله در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved