سه شنبه, 14 مرداد, 1399
TUESDAY, August 4, 2020
شنبه 12 بهمن
آذین بندی مجموعه شهید کشوری به مناسبت دهه فجر


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved