سه شنبه, 14 مرداد, 1399
TUESDAY, August 4, 2020
یک شنبه 17 شهریور
برگزاری مراسم عزاداری روز هشتم محرم در مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved