پنج شنبه, 29 شهریور, 1397
THURSDAY, September 20, 2018
چهار شنبه 17 آبان
مراسم زیارت عاشورا در اربعین حسینی در نمازخانه مجموعه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved