چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
یک شنبه 18 شهریور
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری ورامین توسط دکتر سلطانی فر


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved