دوشنبه, 07 بهمن, 1398
MONDAY, January 27, 2020
شنبه 04 آبان
برگزاری مراسم عزاداری روز 28 صفر در مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved