یکشنبه, 30 دی, 1397
SUNDAY, January 20, 2019
دو شنبه 23 بهمن
بازدید دکتر سلطانی فر و مهندس کریمی از مجموعه های سوارکاری و تنیس انقلاب


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved