دوشنبه, 02 بهمن, 1396
MONDAY, January 22, 2018
یک شنبه 03 دی
نشست معاونین و مدیران با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved