جمعه, 27 مهر, 1397
FRIDAY, October 19, 2018
یک شنبه 03 دی
نشست معاونین و مدیران با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved