دوشنبه, 31 تیر, 1398
MONDAY, July 22, 2019
فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران ( غیر ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
این فدراسیون در مجموعه شهید کشوری واقع شده است .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved