دوشنبه, 24 خرداد, 1400
MONDAY, June 14, 2021
هیات موتور سواری جمهوری اسلامی ایران ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
هیات موتور سواری جمهوری اسلامی ایران جنب درب ورودی شرقی مجموعه میباشد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved