شنبه, 10 خرداد, 1399
SATURDAY, May 30, 2020
شنبه 14 اردیبهشت
بازتاب مراسم سی و هشتمین سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی در شبکه خبر


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved