یکشنبه, 28 مهر, 1398
SUNDAY, October 20, 2019
یک شنبه 05 خرداد
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت علی (ع)در مجموعه شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved