چهار شنبه 10 فروردین اطلاعیه  
   
  بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء و مراجعین محترم می رساند همزمان با فرا رسیدن سیزدهم فروردین و روز طبیعت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری روز شنبه مورخ 13 فروردین ماه 1401 بطور کامل تعطیل می باشد.