پنج شنبه, 29 فروردین, 1398
THURSDAY, April 18, 2019
دو شنبه 19 شهریور
افتتاح سالن مجهز بدنسازی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved