جمعه, 13 تیر, 1399
FRIDAY, July 3, 2020
چهار شنبه 18 دی
چهار شنبه 18 دی گرامیداشت شهید سپهید حاج قاسم سلیمانی با حضور وزیر ورزش و جوانان در مجموعه انقلاب


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved