دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
یک شنبه 12 شهریور
دیدار مدیر کل دفتربازرسی و مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان و رییس فدراسیون دو و میدانی با سرکار خانم شیرودی
جناب اقای احمدی مدیر کل دفتربازرسی وزارت ورزش و جوانان جناب اقای کیهانی رییس فدراسیون دو و میدانی جناب اقای گواری مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان با سرکار خانم شیرودی


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved