سه شنبه, 30 مرداد, 1397
TUESDAY, August 21, 2018
یک شنبه 12 آذر
فعالیتهای عمرانی در مجموعه
کورکردن لوله گاز-شستشوی چراغهای روشنایی-شستشوی دیوار سالن چند منظوره


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved