یکشنبه, 27 مرداد, 1398
SUNDAY, August 18, 2019
شنبه 19 مرداد
در ادامه بازسازی استخر و سالن چند منظوره شهید کشوری در مرداد ماه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved