یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
شنبه 13 آبان
سخنرانی مهندس مدبر در گردهمایی مشترک معاونین و مدیران کل ستادی و استانی وزارت ورزش و جوانان


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved