دوشنبه, 31 تیر, 1398
MONDAY, July 22, 2019
بیلیارد ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
فعالیت این رشته از سال 1380 در این مجموعه آغاز شده است
ساعت استفاده از 6:00 تا24:00 جهت دوستداران بازی یبلیارد در یک محیط آرام و ورزشی می باشد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved