دوشنبه, 08 آذر, 1400
MONDAY, November 29, 2021
درباره ما
مجموعه ورزشی شهید کشوری
مجموعه ورزشی شهید کشوری در سال های 1348 – 1346 در قسمت جنوبی تپه های داودیه (محل فعلی مجموعه) احداث و بالغ بر مساحت تقریبی 35 هزار مترمربع می باشد که ساختمان اداری آن در قسمت شمالی با مساحت تقریبی 1800مترمربع در سال 1370تاسیس گردیده است. هم اکنون فدراسیون های بسکتبال، کاراته، دو ومیدانی ، انجمن های ورزشی دارت و معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن در این ساختمان مستقر می باشند
شماره تماس:22269270
از بدو تاسیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن واحد معاونت فنی و مهندسی شرکت مذکور در این مجموعه مستقر گردید.
شماره تماس: 4 - 22903592
در سال 1349 ساختمان 5 طبقه ای که هر طبقه 225مترمربع به مساحت کل 1125مترمربع احداث گردید که در سال 1362 در اختیار دانشکده تربیت بدنی قرار گرفت و در سال 1352 ساختمان مجزای 4 طبقه به مساحت 1840مترمربع تاسیس و در سال 1353 بعنوان خوابگاه شماره 2 دانشکده مذکور برای بازی های آسیایی بهره برداری شد که در حال حاضر یک بلوک در اختیار دانشکده و بلوک دیگر بجز همکف ساختمان در اختیار معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه می باشد.
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved