سه شنبه, 16 خرداد, 1402
TUESDAY, June 6, 2023


فرم ثبت نام
مزایدات و مناقصات
سه شنبه 22 فروردین - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری نوروزآباد و شهداء در تهران
دو شنبه 03 بهمن - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و کشوری و سوارکاری های تهران
شنبه 19 آذر - بهره برداری از سالن ایروبیک مجموعه ورزشی شهید کشوری
یک شنبه 02 مرداد - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
شنبه 21 خرداد - فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های آزادی و شهید کشوری و سوارکاری نوروز آباد تهران
اخبار
یک شنبه 24 اردیبهشت - ساعت کار مجموعه های ورزشی در روز سه شنبه 26 اردیبهشت 1402
پنج شنبه 31 فروردین - اطلاعیه:
چهار شنبه 23 فروردین - اطلاعیه:
شنبه 19 فروردین - اطلاعیه تعطیلی
یک شنبه 06 فروردین - بازدید نوروزی دکتر عسگریان از مجموعه ورزشی شهید کشوری
مجموعه ورزشی کشوری
به مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدکشوری خوش آمدید.
فرازی از وصیت نامه شهید احمد کشوری :
« راه شهیدان را ادامه دهیدکه آنها نظاره گر شمایند. بی تفاوتی را از خود دور کنید ، در مقابل حرف های منحرف بی تفاوت نباشید. مردم کوفه نباشید و امام را تنهانگذارید . در راهپیمایی ها بیشتر از پیش شرکت کنید . فرزندانتان را آگاه کنید و تشویق به فعالیت در راه الله کنید. »
«امام را تنها نگذارید . »
«فراموش نکنید که شهیدان نظاره گر کارهای شمایند.»
والسلام
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved