یکشنبه, 27 خرداد, 1403
SUNDAY, June 16, 2024
مناقصه
وضعیت مناقصه:
شنبه 11 آذر - انجام امور نظارت فني و اجرايي تاسيسات در مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: شنبه 11 آذر 1396
موضوع: انجام امور نظارت فني و اجرايي تاسيسات در مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/12 الی 1396/09/20
اطلاعات بیشتر
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved