دوشنبه, 08 آذر, 1400
MONDAY, November 29, 2021
اطلاعات تماس
    دفتر مدیریت مجموعه
  021-22269270
021-22908272
  021-22269270
021-22908272
     
    امور ورزشی مجموعه
  021-22908262
     
    روابط عمومی
  021-22903535
     
    معاونت پشتیبانی مجموعه
  021- 22269269
     
    صندوق پستی مجموعه
  1544733111
     
    آدرس تلگرام مجموعه
  Http://sapp.ir/keshvarisportcomplex
     
    پذیرش
  ۰۲۱۲۲۲۶۹۲۷۰
     
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved