یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
دو شنبه 01 آذر
جلسه هماهنگی با حضور بهره بردار زمین فوتبال چمن مصنوعی و مربیان مدارس فوتبال
جلسه هماهنگی با حضور بهره بردار زمین فوتبال چمن مصنوعی و مربیان مدارس فوتبال
روز دوشنبه اول آذرماه 1400 جلسه هماهنگی با حضور بهره بردار زمین چمن مصنوعی ، مربیان مدارس فوتبال ، معاونت پشتیبانی و مسئول حراست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری در راستای ایجاد نظم و ساماندهی محل استقرار والدین و همراهان در زمان فعالیت مدارس فوتبال برگزار گردید .
در این جلسه پس از تبادل نظر حاضرین ، مقرر گردید مربیان قبل از شروع فعالیت ، نسبت به ایجاد نظم و استقرار والدین و همراهان بر روی سکوهای تماشاچیان اقدام لازم را به عمل آورند .
همچنین در خصوص رعایت حال سایر ورزشکاران و استفاده کنندگان از پیست تارتان در ساعات پیک تردد مراجعین به مجموعه تذکر لازم داده شد و مربیان و بهره برداران زمین چمن مصنوعی متعهد شدند در این مورد مدیریت لازم را اعمال نمایند.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved