یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
دو شنبه 24 آبان
بازدید شهردار ناحیه 4 منطقه 3 تهران از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری
بازدید شهردار ناحیه 4 منطقه 3 تهران از مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری
امروز دوشنبه 24 آبانماه مهندس علی خانعلی رئیس خدمات شهری شهرداری منطقه 3 تهران به همراه زارع نیا سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری و کارشناسان فدراسیون دو و میدانی از فضای سبز و پیست تارتان مجموعه بازدید کردند در این دیدار مقرر شد نوسازی فضای سبز و رنگ آمیزی جداول و لوازم ورزشی با همکاری شهرداری صورت گیرد
همچنین در مورد خط کشی پیست تارتان طبق استاندارهای فدراسیون دو و میدانی با مساعدت شهرداری اقدام خواهد شد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved