سه شنبه, 18 مرداد, 1401
TUESDAY, August 9, 2022
چهار شنبه 11 خرداد
میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س)
میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س)
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی وئزشی شهید کشوری امروز چهارشنبه 11 خردادماه 1401 به شکرانه میلائ با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) با شیرینی از مراجعین محنرم مجموعه پذیرایی شد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved