یکشنبه, 01 خرداد, 1401
SUNDAY, May 22, 2022
چهار شنبه 10 فروردین
اطلاعیه
اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء و مراجعین محترم می رساند همزمان با فرا رسیدن سیزدهم فروردین و روز طبیعت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری روز شنبه مورخ 13 فروردین ماه 1401 بطور کامل تعطیل می باشد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved