دو شنبه 08 شهریور اطلاعیه  
   
  بدینوسیله به اطلاع مراجعه کنندگان محترم واحد پذیرش میرساند ، جهت ثبت نام کارت عضویت یکساله مجموعه میتوانند در ساعات اداری روزهای شنبه الی چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7:30 صبح الی 14:30 به واحد پذیرش مجموعه ورزشی شهید کشوری واقع در ساختمان شماره 1 طبقه همکف مراجعه فرمایند .
تلفن تماس با واحد پذیرش 22269270 داخلی 28 و 26
روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید کشوری