شنبه 22 آبان بازدید سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری از اماکن مجموعه  
   
  روز شنبه 22 آبانماه 1400 رضا زارع نیا سرپرست مجموعه ورزشی شهید کشوری در بازدیدی از اماکن مجموعه بر لزوم استفاده حد اکثری از ظرفیتهای مجموعه تاکید کردند
در این بازدید با پیمانکار استخر و سالن چند منظوره هماهنگ گردید که در اسرع وقت نسبت به انجام کارهای باقیمانده اقدام و هرچه سریعتر استخر و پیست دومیدانی سرپوشیده به بهره برداری برسد.
زارع نیا سرپرست مجموعه شهید کشوری ابراز امیدواری کرد که در حال حاضر که با تلاش بی وقفه کادر زحمتکش درمان و همچنین حضور پر شور مردم فهیم در امر واکسیناسیون شرایط کرونایی را به نحوی تغییر داده که امکان استفاده از اماکن ورزشی فراهم شده با پایان عملیات عمرانی در استخر قهرمانی و پیست دومیدانی سرپوشیده بهره برداری از این اماکن شروع شده و با افزایش سرانه ورزش در منطقه افزوده شود.