جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
سه شنبه 13 دی
معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی شهید کشوری
محسن خمارلو سرپرست مجموعه ورزشی شهید کشوری شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، محسن خمارلو سرپرست مجموعه ورزشی شهید کشوری شد.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved