یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
دو شنبه 04 اسفند
آغاز عملیات کف سازی سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved