یکشنبه, 26 دی, 1400
SUNDAY, January 16, 2022
چهار شنبه 17 آذر
بازدید میدانی سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری به همراه معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از روند باز سازی سالن سرپوشیده دو ومیدانی و بازسازی محوطه مجموعه


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved