یکشنبه, 27 خرداد, 1403
SUNDAY, June 16, 2024
سه شنبه 24 مرداد
مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست مجموعه ورزشی شهید کشوری


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved