یکشنبه, 01 خرداد, 1401
SUNDAY, May 22, 2022
پنج شنبه 21 بهمن
برگزاری مسابقات دو و میدانی استان تهران در مجموعه شهید کشوری
این مسابقات برای اولین بار بعد از سالها با همت مربیان زحمتکش و دلسوز آکادمی دو ومیدانی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری و با همکاری هیات دو و میدانی استان تهران ، در رشته های سرعت و نیمه استقامت در رده سنی پایه برگزار گردید.


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved