سه شنبه, 08 فروردین, 1402
TUESDAY, March 28, 2023
سه شنبه 02 اسفند
برگزاری مسابقه دوو میدانی خانوادگی کارکنان شرکت ملی نفت


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved