دوشنبه, 08 آذر, 1400
MONDAY, November 29, 2021
زمین چمن مصنوعی ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
برگزاری تمرینات فوتبال در تمامی مقاطع سنی،استفاده جهت مدارس فوتبال ، مسابقات مدارس فوتبال
ساعت استفاده از 6:00 تا 23:00 جهت دوستداران فوتبال می باشد


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved