یکشنبه, 27 خرداد, 1403
SUNDAY, June 16, 2024
سالن چند منظوره ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
در حال حاضر سه باب زمین فوتسال ، والیبال و بسکتبال در حال بهره برداری می باشد.
این سالن بصورت سوله ، دربخش شرقی مجموعه و بطول 170/4 متر و عرض40 متر واقع شده است و با مساحت 6819 متر مربع دررشته های گوناگون فوتسال، بسکتبال و والیبال فعال می باشد .

والیبال دختران تا رده سنی 18 سال:
روزهای زوج بعدازظهر
شنبه ۱۷-۱۸/۳۰
دوشنبه ۱۸:۳۰-۲۰
چهارشنبه ۱۷-۱۸/۳۰
جمعه ۱۷-۱۸:۳۰ و۱۸:۳۰-۲۰

پسرها روزهای زوج تا رده سنی 18 سال:
صبح ها:۹:۳۰-۱۱
۱۱-۱۲:۳۰
۱۲:۳۰-۱۴

کلاسهای بسکتبال شمالغرب :
بسکتبال دختران:
روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح (تابستان) دختران
۹-۱۰:۳۰
۱۰:۳۰-۱۲
بعدظهریکشنبه ها:
15-16:30
16:30-18
پنجشنبه ها:
۸-۹:۱۵
۹:۱۵-۱۰:۳۰

بسکتبال پسران پسرها روزهای زوج :

صبح ها:۹:۳۰-۱۱___۱۱-۱۲:۳۰___ ۱۲:۳۰-۱۴
بعدظهرها: ۱۵:۳۰-۱۷___۱۷-۱۸:۳۰
پنجشنبه وجمعه: ۱۲:۳۰-۱۴__۱۴-۱۵:۳۰__۱۵:۳۰-۱۷__ ۱۷-۱۸:۳۰
تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved