دوشنبه, 08 آذر, 1400
MONDAY, November 29, 2021
فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران ( غیر ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
این فدراسیون در مجموعه شهید کشوری واقع شده است .


تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی
انتهای خیابان رازان جنوبی (شهید حصاری)
مجموعه ورزشی شهید کشوری
021 - 2226 92 70
©2017 Keshvari Sport Complex, All Right Reserved